Θωρακίζεται η εποπτεία των τραπεζών

Την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος στη διαδικασία διάσωσης εμπορικών τραπεζών που κινδυνεύουν με κατάρρευση αναβαθμίζει σημαντικά το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, που κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

 Με την ψήφιση του νόμου η ΤτΕ θα μπορεί ακόμη και προληπτικά να ζητήσει από μια τράπεζα με κακά οικονομικά στοιχεία να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με προνομιούχες μετοχές και εκπόνηση σχεδίου εξυγίανσης και επαναφοράς στο πλαίσιο χρηστής διοίκησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 Διορισμός Επιτρόπου

 Εκτός αυτού η ΤτΕ θα μπορεί υπό προϋποθέσεις σε κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να διορίζει επίτροπο. Ο διορισμός επιτρόπου μπορεί να ζητηθεί από την ίδια την τράπεζα ή να διοριστεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας αν διαπιστώσει ότι κάποια εμπορική τράπεζα έχει χαμηλά ίδια κεφάλαια, παραβιάζει κανονισμούς για προβλέψεις ή κεφαλαιακή επάρκεια ή απλώς δεν μπορεί να φέρει σε πέρας από μόνη της τα απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης ή επαναφοράς στα μέτρα των προβλεπόμενων κανονισμών.

Με το διορισμό επιτρόπου μπορεί να δοθεί και μια μικρή παράταση στο χρόνο της ολοκλήρωσης μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων της τράπεζας για 20 ημέρες.

Στο νόμο ορίζονται οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η ΤτΕ μπορεί να λάβει μέτρα εξυγίανσης μιας εμπορικής τράπεζας, όπως είναι η προσπάθεια διατήρησης της εμπιστοσύνης του κοινού, η αποφυγή συστημικού κινδύνου και η αποφυγή αποσταθεροποίησης του συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος.

 Η bridge bank

 Η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να υποχρεώσει μια τράπεζα σε κίνδυνο να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για όσο καιρό ορίσει.

Σε διάταξη του νομοσχεδίου εισάγεται ο θεσμός της μεταβατικής τράπεζας (bridge bank) όπου η προβληματική τράπεζα θα μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία σε ένα άλλο εταιρικό μόρφωμα το οποίο θα έχει τις αρμοδιότητες με δικό του διοικητικό συμβούλιο και μετοχική σύνθεση.

Στόχος της μεταβατικής αυτής ενέργειας θα είναι η πώληση των υγιών τμημάτων της τράπεζας για την κάλυψη των απαιτήσεων του προβληματικού τμήματος της τράπεζας.

Η τράπεζα στην οποία θα μεταβιβάζεται το υγιές κομμάτι των επενδύσεων και των δανείων της «παλιάς» τράπεζας θα μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να έχει γι’ αυτό πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδας, έστω και αν δεν πληροί απολύτως τους κανονισμούς σύστασης και λειτουργίας ενός πλήρους τραπεζικού ιδρύματος.

 Διαδικασία εκκαθάρισης

 Στο νόμο περιέχονται τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν την εκκαθάριση τραπεζικών ιδρυμάτων και την ενίσχυση του Ταμείου Ενίσχυσης Καταθέσεων και την εποπτεία ηλεκτρονικού χρήματος.

Στον ίδιο νόμο περιέχονται επίσης και διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία της Βασιλείας για την ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι οποίες για να εφαρμοστούν θα έπρεπε να ενταχθούν στο εθνικό δίκαιο.

Σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιέχονται διατάξεις με τις οποίες εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο ο νέος κανονισμός λειτουργίας του EFSF. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, προβλέπεται ότι η χρηματοοικονομική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρέχεται με εγγύηση κοινές και όχι προνομιούχες τραπεζικές μετοχές και άρα δεν θα έχει ουσιαστικό δικαίωμα στη διοίκηση των ιδρυμάτων, τα οποία πρόκειται να στηρίξει.

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – tdas@naftemporiki.gr