21-8-1926: Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλη και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ  ΣΕΙΡΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ, 1,5 ΕΚΜ.ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ … Περισσότερα

Βαθμολογία: