Υπό τον έλεγχο του Γιώργου όλα τα κρατικά ΜΜΕ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα,

 

με το οποίο μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία των κρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην υπαγόμενη στον πρωθυπουργό γενική γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία μετονομάζεται σε γενική γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης.
 

 Σύμφωνα με το (υπ΄ αριθμόν 178) ΠΔ στη γενική γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης ανήκει η εποπτεία του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, καθώς επίσης τα τμήματα Διοικητικής Εποπτείας ΜΜΕ και Ραδιοτηλεπτικών Θεμάτων και η εποπτεία των κρατικών ΜΜΕ και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου που μεταφέρονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Με το ίδιο ΠΔ, η γενική γραμματεία Επικοινωνίας μετονομάζεται σε γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) η Διεύθυνση Πληροφόρησης, β) η Διεύθυνση Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης, γ) η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού, δ) η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και ε) τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες του τέως υπουργείου Τύπου υπάγονται επίσης στη γενική γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και συγκεκριμένα οι διευθύνσεις Πληροφορικής, Διοίκησης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.

«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο πρωθυπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα», αναφέρεται στο κείμενοι του ΠΔ.

πηγη