Οι ανισότητες πυροδοτούν την βία.

ΑΡΘΟ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ"
ΑΡΘΟ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ"