Καταρρέουν τα έσοδα

Ακόμη και μετά την αναθεώρηση των επιμέρους στόχων, Λόγω αδυναμίας επίτευξής τους, και παρά τις λογιστικές αλχημείες με τη μετάθεση … Περισσότερα

Βαθμολογία: