Διασυνοριακά έργα (EU), Ελλάδας-Ιταλίας

Διασυνοριακά έργα Ελλάδας – Ιταλίας

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013».

Με την ένταξη 50 διασυνοριακών έργων ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι και από τις δύο χώρες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 118.606.893 ευρώ, εκ των οποίων εθνικοί πόροι είναι τα 29.651.723 ευρώ (25%), ενώ τα

88.955.170 ευρώ (75%) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, ύστερα από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και την Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων του Προγράμματος, αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση 50 έργων, ως εξής:

 – 12 έργα για τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»,

 – 7 έργα για τον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες» και

 – 31 έργα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής».

 Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν

κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» είναι

«η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

 

Επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος είναι

για την Ελλάδα οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας

(νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας), Ιονίων Νήσων (νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου) και Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας)

και για την Ιταλία η Περιφέρεια Απουλίας

(επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε).

Οι νομοί Ηλείας και Άρτας στην Ελλάδα και οι επαρχίες Ταράντο και Φότζια στην Ιταλία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ως όμορες περιοχές.

πηγη