«Εθνικό Συμβόλαιο για τον Τουρισμό»

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνης Σαμαράς έκανε την

ακόλουθη δήλωση:

«Επειδή ακούμε πολλά για «συναίνεση» και παρακολουθούμε πολλές φορές την Κυβέρνηση να προσπαθεί με «μερεμέτια» να λύσει σοβαρά προβλήματα, σήμερα προτείνουμε ένα απλό βήμα συναίνεσης:

Για ένα ζήτημα έξω και πάνω από την κομματική διαμάχη. Για ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά στην Εθνική Οικονομία, και μάλιστα τον πιο νευραλγικό τομέα της σήμερα:

Τον Τουρισμό.

Καλούμε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να βγει από το τέλμα της παθητικότητας και να αναλάβει δραστικές πρωτοβουλίες.

Την καλούμε να πάρει πρωτοβουλία, για ένα «Εθνικό Συμβόλαιο για τον Τουρισμό» ανάμεσα σε κόμματα, κοινωνικούς εταίρους και συλλογικούς φορείς του Κλάδου.

Με την κοινή πεποίθηση ότι ο Τουρισμός αποτελεί εθνική προτεραιότητα, μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε κοινό μέτωπο στην αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων, που δυστυχώς, εδώ και αρκετούς μήνες, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουρισμού.

Προτείνουμε συγκεκριμένα:

1. Ίδρυση Αυτόνομου Υπουργείου Τουρισμού.

Είναι αδιανόητο ο Τουρισμός, που αποτελεί την «ατμομηχανή» της Οικονομίας μας, να αντιμετωπίζεται με την απαξίωση του Κυβερνητικού ενδιαφέροντος.

2. Δημιουργία εταιρίας μάρκετινγκ,

με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός στη διαφήμιση και την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

3.Καθιέρωση μειωμένων και ανταγωνιστικών συντελεστών ΦΠΑ

για τις τουριστικές υπηρεσίες.

4. Εξειδίκευση του χωροταξικού σχεδίου για τον Τουρισμό,

με βάση την προστασία του περιβάλλοντος, τις τουριστικές αντοχές κάθε περιοχής, την ισόρροπη κατανομή των επενδύσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τουριστικά προϊόντα αιχμής, που θα μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό.

5. Μείωση της Γραφειοκρατίας.

Ώστε οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες όσων ασχολούνται με τους διάφορους τομείς του Τουρισμού, να αναπτύσσονται ταχύτατα, όπως απαιτεί η ίδια η φύση και το αντικείμενό τους.

Απ’ όλα αυτά κάποια μπορούν να γίνουν αμέσως, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τουριστικές υπηρεσίες. Κάποια άλλα χρειάζονται χρόνο…

Αλλά, αν υπογραφούν ως βασικά στοιχεία μιας Εθνικής Συμφωνίας για τον Τουρισμό από τώρα, θα αλλάξουν αμέσως το κλίμα στον κλάδο.

Αυτή την ύστατη ώρα, ο κόσμος του Τουρισμού απαιτεί να δει από την Κυβέρνηση υπεύθυνες κινήσεις. Η οικονομία μας δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει έσοδα από τον Τουρισμό. Γι’ αυτό, ζητάμε την άμεση υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων.

Εμείς, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

Τολμήστε!».