Περί ενιαίου μισθολογίου και «κομματικών στρατολογήσεων»

Ενα δημοψήφισμα που έγινε απο το «newsbomb»

 χρήζει ιδιαίτερης προσοχής..