Ενισχύστε τους ανοιχτόματες με πιστοποιητικό τυφλών εκ γεννητής!

Οι 700 από τους 35.000 κατοίκους νησιού του Ιονίου έχουν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι είναι τυφλοί εκ γενετής. Το ποσοστό κίνησε … Περισσότερα

Βαθμολογία: